Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Nhâm
Ngày gửi: 16h:57' 17-04-2012
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP ( 1789 – 1794)
Tiết 3 +4
I. Mục tiêu bài học
1. Về kiến thức
Sau khi học xong, HS có khả năng:
- Trình bày được những nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng tư sản Pháp.
- Nêu được các sự kiện cơ bản về diễn biến cuộc cách mạng qua các giai đoạn và vai trò của nhân dân với thắng lợi và sự phát triển của cách mạng.
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp.
2. Tư tưởng, tình cảm
- HS nhận thức được mặt tích cực, hạn chế của cách mạng tư sản.
- Quần chúng, nhân dân, động lực chủ yếu thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao là nền chuyên chính Giacôbanh, họ xứng đáng là người sáng tạo ra lịch sử.
3. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ, lập niên biểu, bảng thống kê về các sự kiện của cách mạng.
- Biết phân tích, so sánh các sự kiện.
II. Thiết bị, đồ dùng dạy học
- Bản đồ phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp
- Tranh “Tình cảnh nông dân Pháp”, “ Tấn công phá ngục Baxti”...
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Nêu điểm tích cực và hạn chế của bản tuyên ngôn độc lập 7 – 1776?
2. Giới thiệu bài mới: Khác với cuộc cách mạng tư sản Nêđéclan, Anh, Mĩ, cuộc cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc đại cách mạng tư sản. Tại sao như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời quan nội dung bài học ngày hôm nay.
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cơ bản

- Yêu cầu HS đọc mục 1 SGK
- HS đọc mục 1 SGK
- GV hỏi: thắng lợi ngày 14-7-1789 đưa đến kết quả gì?
- HS trả lời:
- Hỏi: Sau khi nắm chính quyền đại tư sản đã làm gì?
- HS phát biểu:
+ Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền
+ Ban hành hiến pháp (9-1791)- xác lập chế độ quân chủ lập hiến
- Yêu cầu tìm hiểu nội dung của Tuyên ngôn rú ra mặt tích cực, hạn chế của nó?
- HS nêu mặt tích cực và hạn chế
- Hỏi: Tuyên ngôn và hiến pháp đem lại quyền lợi cho ai? Để tỏ thái độ với đại tư sản, nhà vua pháp có hành động gì?
Dụa vào SGK trả lời
+ Đem lại quyền lợi cho đại tư sản, nhân dân cả nhà vua hầu như không được hưởng quyền lợi gì?
+ Vua pháp cầu cứu liên minh các nước phong kiến châu Âu chống lại cách mạng pháp.
+ Hèn nhát và phản động.
+ Ông vua Lê Chiêu Thống cầu cứu quân thanh.
Hỏi: Em có suy nghĩ gì về hành động của vua pháp? Hành động có gì giống với ông vua nào ở nước ta em đã học ở lớp 7
- Hỏi: Trước hàng động của đại tư sản và nhà vua, nhân dân ta đã làm gì?
- HS dựa vào SGK trả lời
Khẳng định:
Yêu cầu đọc mục 2 SGK
Hỏi: Khởi nghĩa ngày 10-8-1792 đưa đến kết quả gì?
Dẫn dắt: Nền cộng hòa I được thiết lập, nhưng nước pháp lâm vào tình thế vô cùng hiểm nghèo: bên ngoài liên minh các nước phong kiến bao vây và tiến công pháp, bên trong các lực lượng phản cách mạng chống phá, vậy nhân dân đã làm gì khi “Tổ quốc lâm nguy”?
Bài trừ nội phản và kiên quyết chống ngoại xâm.
Yêu cầu HS lên bảng điền vào lược đồ các nước phong kiến tấn công nước pháp và diễn biến chiến sự trên đất pháp năm 1792-1793
Lên bảng điền trên lược đồ các nướcphong kiến Áo, Phổ, Anh...tấn công nước pháp và nêu vài nét chiến sự trên đất phap1792-1793.
Hỏi: Trước tình hình tổ quốc lâm nguy thái độ của phái Gi-rông-đanh như thế nào?

- HS dựa vào SGK trả lời
I. Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế
- Kinh tế nông nghiệp lạc hậu do bị bóc lột, kìm hãm nặng nề của phong kiến, địa chủ.
- Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. Mâu thuẫn giữa tư sản với chế độ phong kiến ngày càng sâu sắc.
2. Tình hình chính trị, xã hội
- Nước Pháp tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế.
- Xã hội phân chia thành ba đẳng cấp:
+ Hai đẳng cấp trên ( quí tộc, tăng lữ) có mọi đặc quyền.
+ Đẳng cấp thứ ba ( tư sản, nông dân và các